Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Квалитетније и праведније учење на даљину

121303540 1198851087182174 162111093251015993 oОсновна школа "Вук Караџић" из Житковца је партнер  у  пројекту  " Квалитетније и праведније учење на даљину",  који воде две организације,  Групе МОСТ (www.most.org.rs) и Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (www.obrazovanje.org) .  Пројекат је иницирала и подржава Фондација за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

На основу лекција које је свако од нас и цео образовни систем научио током периода наставе на даљину током пролећа 2020, ујединили смо напоре да подржимо један број основних школа да учине искораке везане за квалитет и праведност у образовању у околностима, када је једини начин реализације настава на даљину.

Циљ овог пројекта јесте унапређење доступности  и квалитета наставе на даљину за свако дете кроз подизање компетенција наставника и родитеља као креатора безбедног, подстицајног и приступачног образовног окружења. Пројекат се реализује у периоду од 1. јуна 2020. до 31.маја 2021.

С обзиром да један број ученика који живи у екстремном сиромаштву током другог полугодишта школске 2019/20. није могао да прати онлине наставу првенствено због недостатка техничких услова,  један од главних циљева јесте приступ и квалитет наставе за ту децу.  У складу са тим, за партнерске школе је обезбеђен један број таблет рачунара за најсиромашније ученике.

Важан мотив за креирање овог пројекта био је да дамо допринос унапређивању наставе на даљину тако да се наставницима олакша пласирање нових садржаја ученицима, праћење напредовања и оцењивањеученичких постигнућа. Материјали који ће у овом пројекту настати моћи ће да се примењују и у настави у редовним околностима. Фокус је на унапређењу наставе географије, биологије, српског језика и математике у петом разреду основне школе.

Пројекат се спроводи у десет насеља Србије међу којима је и Житковац и траје од 01.08.2020 до 31.12.2020.