Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

СТРУЧНА СЛУЖБА

ПЕДАГОГ

Лидија Токић, дипломирани педагог

 Дипломирани педагог (22.09.2005.год.)

02.02.2006. год.-21.06.2007.год. ОШ „Стојан Живковић Столе“ (на одређено време)

06.09.2007.год -  ОШ „Вук Караџић“ Житковац (на неодређено)

Испит за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) положила 24.01.2008.године


Члан Подружнице педагога нишавског округаЧлан Педагошког друштва Србије

Учешће на међународној конференцији у Мађарској  на тему: „Ways into the future: Participation through Education“  A Komensky Fond Conference, 24.09.-26.09.2008.год. у сарадњи са Caritas-ом Алексинац (учешће као представник школе)

ПСИХОЛОГ

Младен Анђелковић, дипломирани психолог

2003 - 2007       Медицинска школа, Крушевац                                    

2007 - 2011       Филозофски Факултет, Ниш, основне студије психологије

2012 - 2014       Филозофски Факултет, Ниш, Мастер студије психологије

од 2016. године у тренингу за Трансакционог психотерапеута,

Српска Аасоцијација за Трансакциону Анализу, САТА

 

Стручни сарадник – психолог са 50% радног времена од 06.10.2015. год. до 01.09.2016.године (на одређено време)

Стручни сарадник – психолог и наставник одговорног живљења са 66.60% радног времена од 01.09.2016.године (на одређено време)

Стручни сарадник – психолог и наставник одговорног живљења 

наставник грађанског васпитања са 86,66% радним временом од

13.01.2017.године (на одређено време)

 

Стручни сарадник – психолог са 50% радним временом од

04.12.2017.године (на одређено време)

Стручни сарадник – психолог са 100% радног временом од

26.02.2018.године (на одређено време)

Положен испит за лиценцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја 14.10.2019.године.

            САТА

Благајник и члан управног одбора Српске Асоцијације за

Трансакциону Анализу, САТА Београд, од децембра 2018.године до фебруара 2020.год. (поднета оставка)

            УДРУЖЕЊЕ РОМКИЊА „НАДА“ АЛЕКСИНАЦ

Секретар удружења од 2018.године

Уговор о делу у оквиру пројекта  „Брак на други поглед“ –психотерапеутски рад  (групна психотерапија) од 15.03.2019.год. до 30.05.2019.год.

Уговор о делу у оквиру друге фазе пројекта  „Брак на други поглед“ –психотерапеутски рад  (групна психотерапија) од 13.10.2020.год. до 30.12.2020.год.

            ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСИНАЦ

Стални члан (заменик председника) комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику Интерресорна комисија , од септембра 2019.године

            ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Уговор о делу у вези ангажовања аутора као супервизора на Програму 

размене, који се одвија у граду Троген у Швајцарској у Песталоци дечијем  

селу од 06.11.2018. до 20.11.2018.год. у склопу пројекта „Заједно ка

средњој школиу – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу

школу“