Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
oszitkovac@mts.rs

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА/Assistant principal

Име и презиме: Михаела Голубовић

Датум и место рођења:

Звање: професор физике и ТИО