Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
oszitkovac@mts.rs

О ШКОЛИ/About school

Основна школа “Вук Караџић“ почела је са радом у Житковцу 1911. године као четворогодишња школа.1912. године због рата са Турцима прекида рад, да би већ следеће године наставила са радом.

   До 1955. године школа је радила у згради у улици Д.Вујића, а од 1955. до данас у средској згради када и прераста у осмогодишњу школу.Из наведеног се види да зграда није грађена по нормативима за школу, већ је само адаптирана, тако да један број учионица не задовољава све прописане стандарде.

   1958. године дограђен је први спрат школе, а 1969. изграђена је сала за физичко васпитање површине 250 м², чиме су значајно побољшани услови рада у школи и прилагођени извођењу наставе.1970. изграђена је зграда трпезарије и кухиње. Септембра 1996. године завршен је други спрат школе, и на тај начин је школски простор увећан за 7 учионица које у потпуности задовољавају све прописане стандарде и нормативе, а 2000. године завршено је са изградњом санитарног чвора у саставу зграде.